روش anp فازی (FANP) با مثال ساده

کاملترین تکنیک تصمیم گیری چند معیاره بدون شک روش anp فازی است. این تکنیک توانایی در نظر گرفتن ارتباطات درونی بین عوامل را دارد و در عین حال عدم قطعیت در تصمیمات کارشناسان را نیز در نظر میگیرد. در روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی امکان در نظر گرفتن میعارهای مختلف مثبت و منفی وجود دارد. در واقع، مقایسات بر اساس ارجحیت است . یعنی، در معیارهای منفی که عدد کم نشان دهنده بهتر بودن و در معیار مثبت عدد بزرگتر نشانه بهتر بودن است، عوامل بر اساس ارجحیت مقایسه میشوند. مثال، اگر هزینه احداث پروژه A بیشتر از پروژه B باشد یعنی ارجحیت B نسبت به A بیشتر است. بعلاوه، اگر کیفیت A نسبت به B بهتر باشد، ارجحیت A نسبت به B بیشتر است.

از دیگر مزایای روش anp فازی توانایی در نظر گرفتن عدم قطعیت است. زمانی که در نظر کارشناسان ابهام و عدم قطعیت وجود داشته باشد، میتوان از اعداد فازی مثلثی یا ذوزنقه ای استفاده کرد. عدد (l,m,u) یک عدد فازی مثلثی است که l کران پایین و u کران بالا است. فرض کنید که در تکنیک FANP میخواهیم معیار A را نسبت به معیار B مقایسه کنیم. در این مقایسه میتوان عدد (1,3,5) را نسبت داد که یک بازه از 1 تا 5 را به معیار مورد نظر اختصاص میدهد. برای درک بهتر، در نظر بگیرین که قرار است دانش آموزان با معدل 17 در مدرسه تیزهوشان ثبت نام کنند. مدیر مدرسه برای معدل 16.80 استثنا قائل میشود. در این شرایط میدانیم که معدل بالای 17 نیز حتما پذیرفته میشود. بنابراین، میتوان این محدودیت معدل را بصورت عدد فازی مثلثی (16.80, 17, 20) نوشت.

میتوان روش تحلیل شبکه ای فازی را با تکنیک های دیگر چون روش تاپسیس فازی ترکیب کرد. معمولا زمانی که بین معیارها ارتباط درونی وجود داشته باشد، از FANP برای محاسبه وزن معیارها استفاده میشود. در زیر مراحل Fuzzy ANP آورده شده است:

مراحل روش anp فازی:

 • تشکیل ساختار شبکه ای مسئله
 • تهیه پرسشنامه anp فازی
 • تشکیل جدول مقایسات زوجی
 • بررسی نرخ ناسازگاری و بدست آوردن جدول مقایسات زوجی سازگار
 • محاسبه اوزان جداول با روش چانگ (البته میتوان از تکنیک های دیگر نیز استفاده کرد)
 • تشکیل سوپر ماتریس اولیه
 • محاسبه سوپر ماتریس حدی و استخراج اوزان
بخش اول: مقدمه ای بر تصمیم گیری چند معیاره و دلیل برتری ANP فازی بر سایر روش ها
بخش دوم: آموزش تهیه پرسشنامه در روش ANP فازی
بخش سوم: محاسبه وزن ماتریس های مقایسات زوجی فازی
بخش چهارم: محاسبه ناسازگاری ماتریس های مقایسات زوجی fuzzy
بخش پنجم: ادغام پرسشنامه ها زمانی که از نظرات چند کارشناس استفاده میشود
بخش ششم: پیاده سازی روش FANP بصورت دستی
بخش هفتم پیاده سازی روش FANP در سوپر دسیژن
قیمت: 99 هزار تومان با تخفیف ۷۰٪

Comments (1)

 1. محدثه اکبری

  Reply

  به نظرم آموزش کامل و مفیدی بود. هر چیزی که از روش anp فازی میخواین بدونین در این آموزش هست. بابت وقتی که گذاشتین برای این آموزش تشکر میکنم.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *